Szkoła Polska  im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w BRUNSSUM Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w BRUNSSUM

Aktualności

O szkole

O szkole

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nauka w naszym SP umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Nasi uczniowie mogą zdawać egzaminy maturalne na zasadach obowiązujących w Polsce. Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć