Radosna Majówka z Polską w Szkole Polskiej w Brunssum. Program zajęć w dniu 13 maja 2017r .

 

 

Program zajęć:

10.15 – 11.45   Cichociemni - warsztaty dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

10.15 – 11.45   Wojenna odyseja Antka Srebrnego - warsztaty dla klas gimnazjalnych,
        ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych.

10.30 – 11.30  Żołnierz Miś – historia Wojtka, który walczył pod Monte Cassino.
       Warsztaty dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

12.00 – 12.45  Uroczyste otwarcie i zwiedzanie wystawy „Zimna wojna. Krótka historia
        podzielonego świata”.

12.45 – 13.15   Przerwa dla uczniów. Czas na dyskusję z pracownikami IPN. 

13.15 – 14.15   Polskie Symbole Narodowe. Zajęcia na podstawie materiałów IPN „Historia
        w kolorach”.   

13.15 – 14.45  Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Warsztaty dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. 

13.15 – 14.45  Cichociemni. Warsztaty dla klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób
       zainteresowanych.

 

Warsztaty poprowadzą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Odział Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stornie internetowej.