Projekt adaptacyjny w klasie pierwszej "Podróżniczka Luna uczy i bawi"

 

 

Wspaniały, bardzo piękny i potrzebny projekt... 
Dziękuję Pani Agnieszce za pomysł, Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji - 
Bożena CICHY

Program adaptacyjny dla uczniów klasy I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w bezstresowym przejściu z domu rodzinnego do szkoły. Opiekun klasy pierwszej, pani mgr Agnieszka MIESZKOWSKA, korzystając z doświadczeń i obserwacji opracowała projekt adaptacyjny dla klasy pierwszej. Celem projektu było ułatwienie 

i skrócenie czasu zaaklimatyzowania się do nowych warunków i nowej roli. W życiu klasy pojawiła się maskotka – LUNA. Towarzyszy uczniom od pierwszego dnia w szkole. Dzięki niej dzieci łatwiej zaadoptowały się w szkole i stanowią obecnie zintegrowany, współpracujący ze sobą zespół. Luna jest małą, ciekawską podróżniczką, dzieli swój czas pomiędzy szkołę, a odwiedzinami u swoich szkolnych przyjaciół. Opiekując się Luną dzieci uczą się odpowiedzialności, kreatywności, pomysłowości i organizacji czasu wolnego. Razem spacerują, gotują, zwiedzają, uczą się i podróżują. Swoje przygody i pomysły utrwalają na zdjęciach i opisach w pamiętniku Luny. Dzięki przyjaciółce Lunie dzieci uczą się przełamywać strach przed szkolnymi wystąpieniami. Poszerzają w naturalny sposób zasób słownictwa i nabierają pewności siebie. Umiejętności, wiedzę i pomysłowość z łatwością będą potrafiły przenieść na kontakty 

z rówieśnikami.

 

Opracowała: Agnieszka MIESZKOWSKA