Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym: „Polska – moja Ojczyzna”

 

 


Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą...

Organizatorem szkolnego etapu konkursu jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. Celem konkursu jest popularyzacja symboli narodowych, wzmacnianie więzi uczniów z krajem ojczystym, rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. Warunki uczestnictwa, forma pracy i kryteria oceny znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu. Termin dostarczania prac upływa dnia 22 kwietnia 2017 r.

Prace przekazujemy opiekunom klas lub na ręce pani Dyrektor Bożeny Cichy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą pokonkursową i wręczeniem dyplomów oraz upominków  nastąpi w dniu 18 maja 2017r. Szkolną Komisję konkursową powoła Dyrektor Szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie !          

                                                                                              

                                                                      Opracowała: mgr Helena WASIUKIEWICZ