„Wiosna budzi zapachami, kolorami i zmysłami” – lekcja otwarta w klasie trzeciej.

 

 


Leci pliszka spod kamyczka: - Jak się macie dzieci! Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci!

W dniu 11 marca br. w klasie III odbyła się lekcja  otwarta, której temat brzmiał: „Wiosna budzi zapachami, kolorami i zmysłami” z bloku tematycznego  „Zbliża się wiosna”. Na zajęcia przybyli zaproszeni rodzice oraz kierownik SPK, pani Bożena CICHA. 

Opiekun klasy trzeciej, pani Wanda GRAJOSZEK, powitała gości i wprowadziła temat lekcji.  Po części organizacyjnej do sali lekcyjnej dostarczono tajemniczą przesyłkę. -Od kogo?- pytały zaciekawione dzieci. W pięknym koszu pełnym różnobarwnych, pachnących i wiosennych kwiatów, i wśród ptaków, dzieci odnalazły list.  Szybko wyjaśniło się, że nadawcą paczki była Pani Wiosna, która zawitała do Brunssum i prosi dzieci o spotkanie.

Uczniowie chcąc sprostać wymaganiom Zielonej Pani aktywnie pracowali z kartami pracy. Odczytywali i zapisywali nazwy zwiastunów wiosny. Wymawiali słowa i zwroty związane z wiosną. Określili dokładną datę początku wiosny i wskazywali cechy pory roku rozpoczynającej sie 21 marca. Doskonalili sprawność porozumiewania się w języku polskim. Na zakończenie zajęć klasa wyszła na zewnątrz, aby poszukać wiosnę. Radosnym koncertem na instrumentach perkusyjnych, wtórując wiosennym ptakom, wśród kwiatów i zieleni przyrody, uczniowie klasy III przywitali Panią Wiosnę. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu dzieci. Uczniowie pracowali różnymi, aktywizującymi metodami i formami pracy, korzystając z atrakcyjnych środków dydaktycznych. Nie zabrakło elementów oceniania kształtującego.

Lekcje otwarte stanowią tradycję szkoły. Wzbudzają wiele emocji wśród uczniów i rodziców. Zajęcia tego typu umożliwiają poznanie sposobów pracy nauczycieli oraz obserwacji zachowania dzieci w grupie. 

Udział środowiska rodzinnego w życiu szkolnym dziecka mobilizuje je do zwiększenia swojej aktywności, a także daje mu poczucie, że jego sprawy są ważne. Lekcje otwarte dają również nauczycielowi możliwość ukazania toku metodycznego opracowywania trudnych dla dzieci i rodziców zagadnień metodycznych, wskazując rodzicom jak można pracować  z dzieckiem w domu.

Serdecznie dziękuję Rodzicom, że poświęcili swój czas  i zechcieli przyjrzeć się naszej codziennej pracy.

Opracowała: Wanda GRAJOSZEK