Wybory do Samorządu Uczniowskiego!!!

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!
W naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Jolanta KANAR. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1. Aleksanda RACHWALSKA - Przewodnicząca
2. Krzysztof MARCHLIK – Zastępca Przewodniczącego

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!