Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum

 

 


„Kto dzisiaj takiej opowieści będzie słuchał, kto wśród polskich pól i dróg pochyli się, odnajdzie ślady tych, co swoje, życie rzucili na stos… 
A przecież, tutaj, żyli choć zapłaty nie dał im los”...

Tradycją Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze
z siedzibą w Brunssum są uroczyste obchody Narodowego Dnia
 Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w szkole corocznie, w marcu organizowane są lekcje otwarte z udziałem społeczności szkolnej poświęcone pamięci tych, którzy p Warszawa pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”.  

Dzięki wspaniale opracowanej wystawie i przepięknej narracji dr Dariusza GAŁASZEWSKIEGO społeczność szkolna mogła poznać postać jednego z największych bohaterów polskiego podziemia zaliczanego do najodważniejszych i najbardziej heroicznych bohaterów XX wieku.  Ekspozycja, składająca się z 30 paneli, opracowanych w języku angielskim stwarza wspaniałą okazję do prezentowania naszej historii kręgom międzynarodowym. 

Powyższa wystawa eksponowana będzie do dnia 11 marca br. w Międzynarodowej Szkole AFNORTH w Brunssum. Będą mogli ją tam zwiedzać uczniowie kształcący się w czterech sekcjach: angielskiej, kanadyjskiej, niemieckiej i amerykańskiej oraz ich nauczyciele i rodzice.