UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjny im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. 
W dniu 5 września 2015 roku w obecności sztandaru i zaproszonych gości odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016. 

 

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pani Kierownik SPK, która bardzo serdecznie powitała uczniów i rodziców oraz wyraziła nadzieję, że „złotym środkiem” sukcesów uczniów, a także radości z chodzenia do Szkoły Polskiej będzie współpraca między Nauczycielami, Rodzicami, Przedstawicielami Środowiska Wojskowego oraz wszystkimi, którym nieobojętny jest los szkoły.

W konsekwencji czego wspólnie będziemy realizować misję i wizję NASZEJ SZKOŁY, rozwijać osobowość i zainteresowania dzieci, oraz wskazywać im dalszą, właściwą ścieżkę w życiu. Następnie w imieniu uczniów klasy 1 i 2 podziękowała Panu Andrzejowi RĘCZKOWSKIEMU za trud włożony w odbiór podręczników z Warszawy.

 

W dalszej części uroczystości, uczestnikom zaprezentowano program literacki pt.: „Był taki WRZESIEŃ”, w czasie którego wszyscy zebrani powrócili pamięcią do roku 1939. Wspólnie oddano hołd bohaterom Września 1939 roku.

 

Po uroczystości uczniowie i rodzice zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi w szkole AFNORTH. Po krótkim instruktażu uczniowie i nauczyciele udali się do klas na pierwsze w nowym roku szkolnym zajęcia.