"Dobrze zobaczysz tylko sercem" - pożegnanie nauczycielki języka polskiego Pani Honoraty Góralczyk

 

 

Pani Honoracie GÓRALCZYK dziękujemy za wspaniałą pracę w Szkole Polskiej w Brunssum, za wrażliwość i otwartość wobec każdego ucznia, za trud, wysiłek, życzliwość i serdeczność, którymi nas Pani niezmiennie obdarzała. Dziękujemy za wykonywanie w NASZEJ SZKOLE, jednej z najważniejszych powinności, jaką ma człowiek w stosunku do drugiego człowieka, za przekazywanie uczniom wiedzy, doświadczenia, za kształtowanie ich osobowości. To takim osobom jak Pani zawdzięczamy, że w naszej szkole panuje niepowtarzalna atmosfera… Życzymy Pani wielu sukcesów i tego, aby osiągnięcia uczniów były powodem do dumy i źródłem energii do dalszej pracy.