Zapisy do szkoły

 

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum przyjmuje zapisy uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Zasady naboru określa: Regulamin rekrutacji uczniów do szkoł polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnychi przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść regulaminu oraz wzory dokumentów obowiązujące przy zapisie dzieci zamieszczamy poniżej.

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: brunssum@orpeg.pl lub drogą pocztową.