PROJEKT - „DZIECI LISTY PISZĄ”

 

 

Opiekun klasy 3 Szkoły Polskiej w Brunssum, pani mgr Anna ULASZEWSKA, koordynator projektu "Dzieci listy piszą...." postawiała sobie pytanie: Czym jest list, jeśli go nie wyślemy? Szkoła Polska w Brunssum realizując ramy programowe stosuje różnorodne formy dydaktyczne, których celem jest motywacja uczniów do przyswajania wiedzy z zaangażowaniem i radością. Jedną z umiejętności, które dzieci powinny nabyć w szkole podstawowej jest list, jako forma wypowiedzi pisemnej. Opiekun klasy 3, pani mgr Anna ULASZEWSKA, postawiała sobie pytanie: Czym jest list, jeśli go nie wyślemy? W ten sposób powstał projekt realizowany wspólnie z uczniami klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie. Naszym partnerem jest pani mgr Beata ZAMIELSKA. W ramach projektu: „Dzieci listy piszą”, prowadzona jest wymiana korespondencji pomiędzy uczniami obu szkół. Realizacja projektu wywołuje dużo pozytywnych emocji wśród uczniów, dzięki czemu nie postrzegają oni pisania listu jako przykrego obowiązku, ale jako przygodę.

 

DZIĘKUJEMY DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 3 W LEGIONOWIE ORAZ PANI BEACIE ZAMIELSKIEJ ZA WSPÓLNĄ REAZLIZACJĘ PROJEKTU