LEKCJA OTWARTA: "BOHATEROWIE MOJEJ OJCZYZNY - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI".

 

 

W dniu 5 marca 2016 pani Bożena CICHY zaprosiła społeczność szkolną i wojskową na lekcję otwartą.Lekcje otwarte poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, stanowią tradycję naszej szkoły.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście, między innymi Starszy Oficer Narodowy przy Dowództwie w Brunssum, pułkownik Marian MATOSZKA.

Celem lekcji było przybliżenie uczniom postaci ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH oraz wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych. Lekcja prowadzona była w oparciu o prezentację, na którą składały się materiały dokumentalne, zdjęcia, piosenki oraz fragmenty filmów dokumentalnych. Walory dydaktyczne lekcji podnosił fakt, że uczniowie mogli uczestniczyć w procesie edukacyjnym wspólnie z rodzicami. Lekcja wprawiła słuchaczy w zadumę nad dziejami narodu polskiego.

Podsumowaniem lekcji była osobista refleksja uczestników nad pojęciem patriotyzmu w XXI wieku i odpowiedz na pytanie jak obecnie rozumiemy PATRIOTYZM……?

WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYBYLI, ABY WSPÓLNIE Z UCZNIAMI SZKOŁY POLSKIEJ W BRUNSSUM, ODDAĆ HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM  - DZIĘKUJEMY...