WARSZTATY KOKARD NARODOWYCH

 

 

W związku z obchodami ŚWIĘTA 11 LISTOPADA w naszej szkole zorganizowano WARSZTATY KOTYLIONOWE. Zajęcia odbyły się 24 października 2015 roku i wzięli w nich udział zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Warsztatom patronowała małżonka Szefa Sztabu w Dowództwie w Brunssum – pani Arletta ADAMCZAK. Przybyłych uczestników powitała Pani Kierownik Szkoły, która w swoim wystąpieniu, popartym prezentacją multimedialną, opowiedziała historię KOKARDY NARODOWEJ.

Wszyscy zaproszeni z zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Dowiedzieli się skąd wzięła się tradycja wykonywania tego typu ozdób i jaki charakter ma Święto Narodowe. Po prezentacji dzieci, rodzice i opiekunowie klas udali się do sal lekcyjnych, gdzie z wielkim zaangażowaniem wykonywali kokardy.

Udział w warsztatach nie tylko przybliżył dzieciom historię kokardy, jednego z symboli patriotyzmu Polaków, ale również pozwolił spędzić ten czas wspólnie z rodzicami.