Tytuły Mistrzów Ortografii dla Janka SZYMAŃSKIEGO i Nadii SZYMAŃSKIEJ!!! - GRATULUJEMY.

 

 

W dniach 25 i 28 listopada 2020 r., łącznie w 13 szkołach na terytorium Holandii i Belgii, odbył się finał konkursu „Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie” pod honorowym patronatem Pierwszej Damy. W eliminacjach udział wzięło ponad 1400 dzieci. Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej Konkursu Ortograficznego „Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie” zostali uhonorowani tytułem Polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej. Osoby zajmujące drugie miejsce – tytułem Pierwszego Polonijnego Wicemistrza Ortografii Polskiej, zaś uczestnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsce trzecie otrzymali tytuł Drugiego Polonijnego Wicemistrza Ortografii Polskiej.

 

W grupie I tytuł „Polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej” zdobył uczeń naszej szkoły Jan Szymański.  

W grupie III tytuł „Drugiego Wicemistrza Ortografii Polskiej” zdobyła Nadia Szymańska.

GRATULUJEMY!!!