Szkoła Polska w Brunssum ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego