Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944. Monte Cassino.

 

 

18 maja 1944 r. zawisła nad ruinami klasztoru na Monte Cassino biało-czerwona flaga, zaś w samo południe plutonowy Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zakończyła się jedna z heroicznych bitew II wojny światowej, o której zwycięstwie zadecydowała odwaga, bohaterstwo i poświęcenie żołnierza polskiego – o tym i wielu innych wydarzeniach związanych z bitwą o Monte Cassino opowie nam starszy inspektor Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Warszawie, pani Ewa DYNGOSZ.