SPOTKANIE Z PANIĄ PROFESOR UMK, DR HAB. AGNIESZKĄ BIEŃ - KACAŁĄ

 

 

W dniu 3 października 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Profesor UMK, dr hab. Agnieszką BIEŃ-KACAŁĄ. Pani Profesor, dr hab. Agnieszka BIEŃ – KACAŁA jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy, na który składają się liczne publikacje dotyczące prawa polskiego i międzynarodowego, podręczniki akademickie, artykuły naukowe, recenzje prac. Jest autorką haseł encyklopedycznych. W swojej pracy naukowej wygłosiła wiele referatów na licznych konferencjach. 

Tematem prelekcji w naszej szkole była: „Ordynacja wyborcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz kompetencje władzy ustawodawczej - Sejmu i Senatu”.

Pani Profesor, dr hab. Agnieszka BIEŃ–KACAŁA podzieliła się z nami swoją wiedzą i w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu przybliżyła uczniom i rodzicom zagadnienia związane z wyborami władzy ustawodawczej. 

DZIĘKUJEMY!