REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - ZAPRASZAMY!!!

 

 


Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum przyjmuje zapisy uczniów na rok szkolny 2020/2021. Informacje dot. rekrutacji znajdują się w zakładce "Zapisy do szkoły".