Uczymy się „poza murami szkoły” - zdalne lekcje w naszej szkole.