Spotkanie poświęcone sprawom oświaty polskiej w Królestwie Niderlandów

 

 


W dniu 3 pazdziernika br. w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się spotkanie z udziałem Pierwszej Damy, 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, ministra Adama Kwiatkowskiego, Konsul RP Renaty Kowalskiej oraz pedagogów praujących w Królestwie Niderlandów.  W czasie spotkania 
pani Bożena CICHA, podziękowała Pierwszej Damie za Szkoły Polskie, ich nowe nazwy, zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz wsparcie otrzymywane ze strony Państwa Polskiego.