Dla Pierwszej Damy 100 róż od 100 uczniów naszej szkoły :))

 

 

W czasie spotkania, które odbyło się 30 pazdziernika br. w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Hadze, pani Bożena CICHY dziękując za SZKOŁY POLSKIE wręczyła Pierwszje Damie 100 róż od 100 uczniów Szkoły Polskiej w Brunssum.