WIELKI HONOR I ZASZCZYT - Flaga Państwowa z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.

 

 

Szkoła Polska im. Gen. Bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Flagę Państwową jako akt uznania za wybitne zasługi i szczególne osiągnięcia w działalności polonijnej, społecznej i kulturalnej. Flagę z rąk Pana Prezydenta odebrał, Pan Rafał BĄTKOWSKI. Szkołę na uroczystości reprezentowali:  pani Bożena CICHA ,  pani Anna BARANOWSKA i pan Rafał BĄTKOWSKI.