Dziękujemy Międzynarodowemu Centrum Dziennikarstwa i PR za publikowanie i promowanie działań Szkoły Polskiej w Brunssum :))

 

 

PaniBeata BRUGGEMAN – SĘKOWSKA – wydawca, autorka książek językowych, polsko-holenderską dziennikarka i wykładowca związany z Zuyd University of Applied Sciences. Doradca w zakresie Europy Centralnej i Wschodniej dla instytucji rządowych i firm i międzynarodowym specjalistą PR.

Pani Beato, bardzo dziękujemy za Pani obecność w życiu naszej szkoły oraz trud wkładany w działania na rzecz promowania
i publikowania wydarzeń, które mają miejsce w naszej szkole
J
)

Bożena CICHA
Kierownik Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO
przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum