Zakończenie roku szkolnego w SPK Brunssum oglądali Polacy na całym świecie :)) - reportaż w Telewizja Polonia!!!

 

 

„Zapraszamy do niezwykłej szkoły” tak został zapowiedziany reportaż w TVP Polonia dotyczący Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. W programie „Halo Polonia” redaktor Beata Sękowska - Bruggeman rozmawiała z kierownikiem SPK Brunssum, panią Bożeną CICHY o roli polskich szkół za granicami kraju oraz o tym jak ważne jest kultywowanie tradycji polskich u dzieci przebywających za granicą. Podczas wywiadu pokazano fragmenty uroczystości zakończenia roku szkolnego, podczas której uczniowie prezentowali się miedzy innymi w polskim tańcu narodowym - Polonezie, wspaniale zaśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem” i odtańczyli „Trojaka” - bo jak powiedziała kierownik SPK w Brunssum, Bożena CICHY: „Dzieci polonijne to najwspanialsze dzieci, jakie można uczyćJ)”

Opracowała: Agnieszka BEŁZO

 

Link do materiału:
https://halopolonia.tvp.pl/43410464/05072019-zakonczenie-roku-polskiej-szkoly-w-holandii