"Dawniej to było" - inauguracja pakietu edukacyjnego:))

 

 

6 kwietnia w Szkole Polskiej imienia generała Sosabowskiego w Brunssum, Holandia, odbyła się prezentacja nowego pakietu edukacyjnego “Dawniej to było”. Został on przygotowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej
i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Projekt został sfinansowany ze środków Senatu RP oraz IPN. Koordynacją projektu zajmował się Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Podczas inauguracji pakietu „Dawniej to było’’ Pani Beata BRUGGEMAN – SĘKOWSKA, dziennikarka, pisarka i założycielka Centrum Europy Środkowo-Wschodniej odczytała specjalnie przygotowany na tę okazję list Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’’ Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego skierowany do społeczności szkoły w Brunssum. Pan Prezes w swoim liście podkreślił, że : „ Nauczanie historii Polski dzieci uczących się poza Ojczyzną przodków jest wyzwaniem. Wzbudzanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości polskiej, opowiadanie o dziejach Polski, przedstawienie naszych niełatwych losów jest niezwykle trudne w warunkach szkoły polonijnej. Zwłaszcza, że wszystkie te cele należy przedstawić w języku dostosowanym do percepcji dziecka dwujęzycznego’’.

Po uroczystej inauguracji Pani dyrektor Bożena Cichy przeprowadziła pierwsze zajęcia. Były one poświęcone okresowi średniowiecza.
Pani dyrektor stwierdziła, iż „Dawniej to było’’ to „ wspaniale narzędzie, które pozwala dzieciom funkcjonującym na różnych poziomach językowych poznać dzieje państwa polskiego.”

 

Szersza relacja na temat inauguracji pakietu „Dawniej to było” na stronie:
https://pl.communications-unlimited.nl/inauguracja-programu-dawniej-to-bylo-w-holandii/

Źródło:  https://pl.communications-unlimited.nl/inauguracja-programu-dawniej-to-bylo-w-holandii/

Pani Beacie BRUGGEMAN – SĘKOWSKIEJ dziękujemy za wspólną realizację ww. przedsięwzięcia J)