„ POWIEDZ, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM. POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM’’ - lekcja wiedzy o Polsce w klasie 8:))

 

 

Rola współczesnego nauczyciela, tak jak otaczająca nas rzeczywistość, ulega zmianom. Zadaniem nauczyciela jest wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z gwałtownie zmieniająca się rzeczywistością. Indiańskie przysłowie mówi: ,,Daj mi rybę, a będę miał co jeść przez cały dzień. Naucz mnie łowić ryby, a będę miał co jeść przez całe życie”. Współczesny nauczyciela stwarza warunki, w których uczeń uczy się myśleć, poszukiwać, doskonalić, komunikować, działać i współpracować w zespole. To osoba organizująca proces uczenia się, badająca potrzeby, oczekiwania i możliwości uczniów. Integrująca wewnętrzne potrzeby uczniów z wymaganiami programu, kreująca warunki uczenia się, poszukiwania, odkrywania, myślenia, komunikowania, działania i współpracy w grupie. To opiekun, uczestniczący w wymianie emocjonalnej, która zachodzi między uczniami, grupą, zespołem klasowym, przy pomocy, którego uczniowie mogą uczyć się aktywnie i samodzielnie.