Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci - historia i tradycja: wystawa IPN "Ukradzione Dzieciństwo", warsztaty i Spotkanie Opłatkowe.

 

 

Wystawę pt. : Ukradzione Dzieciństwo" otworzyli: Dariusz GAŁASZEWSKI - Naczelnik Wydziału Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Warszawie, pani Dyrektor - Bożena CICHY, pzedstawiciele prezydium Rady Rodziców: pani Anna BARANOWSKA i pani Iwona PTASZYŃSKA oraz reprezentująca grono pedagogiczne pani mgr Iwona SZAMBELAN.

Wystawa była wspaniałym podsumowaniem Roku dla Niepodległej oraz promocją historii Polski. Uświadomiła zwiedzającym jak trudną i bolesną historię mamy za sobą oraz jak kruchą wartością jest pokój i jak bardzo należy o niego dbać. Zwiedzający byli pod wrażeniem poziomu artystycznego wystawy oraz siły jej przekazu. Dziękujemy za udostępnienie nam tego niezwykłego dzieła oraz bezcenny przekaz historyczny, który wystawie towarzyszył.