"Podzielmy się opłatkiem jak ojcowie nasi...." - Spotkanie Opłatkowe 2018