Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

 

 

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. Opowiada o wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem, obrońcą. Ukazuje ból, jaki dotknął Polaków w czasie wojny, naznaczonej okupacyjnym terrorem i walką o przetrwanie  – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, otwierając wystawę „Ukradzione dzieciństwo” w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie. To wyjątkowa ekspozycja, dzięki której możemy poznaćukradzione dzieciństwo Polaków i związaną z nim traumę, z którą musieli zmagać się całe życie dodał prezes Instytutu.

Ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Pokazuje jak wyglądało ich życie, a także jak zmieniło się w czasie wojny. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę. Ekspozycja odnosi się do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd. Podzielona jest na siedem części, które obrazują dzieci w różnych rolach życiowych:

I Dzieci – życie przedwojennych dzieci, w tym mniejszości; II Obrońcy; III Oszukani?; IV Ofiary; V Obserwatorzy; VI Okaleczeni; VII Emigranci

Zródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/49333,Uroczyste-otwarcie-wystawy-Ukradzione-dziecinstwo-Warszawa-13-kwietnia-2018.html