„Muzyka łagodzi obyczaje” - lekcja w klasie trzeciej.

 

 

 
Muzyka jest jak powietrze, jest wszędzie: i w tobie, i we mnie, i w zbożach na wietrze…. 
Tylko posłuchaj, ile jest piękna w tych zwyczajnych dźwiękach. Weź je do ucha, weź je do serca.

Muzyka rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, które uszlachetniają całą osobowość.

Pani mgr Anna OPIELA wspaniale zrealizowała te cele w czasie lekcji, która odbyła się w dniu 17 listopada w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Temat  lekcji brzmiał: „Muzyka łagodzi obyczaje”. Uczniowieprzygotowali się do zajęć wykonując w domu wspaniałe instrumenty. Były wśród nich grzechotki, fujarki, flety i inne. W czasie lekcji każdy uczeń mógł zagrać na różnych instrumentach oraz osobiście pokierować chórem złożonym ze wspaniałych muzyków!!!

Celem lekcji było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, zaspakajanie potrzeby twórczości, uświadomienia i odreagowana emocji
i wyciszenia emocjonalnego, utwierdzenia się w poczuciu własnej wartości.

Uczniom klasy trzeciej gratulujemy pięknie wykonanych instrumentów, a pani Ani wspaniałego, muzycznego pomysłu J))