„Przynosimy w darze najpiękniejsze kwiaty, temu, co panuje nad ogromnym światem." - udział społeczności szkolnej w uroczystej mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego Kapelan WP, Ksiądz Pułkownik Paweł PIONTEK odprawił na terenie Dowództwa
w Brunssum uroczystą mszę świętą w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.

W uroczystej Liturgii wzięły udział rodziny żołnierzy i rodziny naszych uczniów z Niemiec i Holandii.
Wspólnie modliliśmy się, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwy rok szkolny i prosiliśmy o błogosławieństwo
na nadchodzące wakacje. 

Udział  w uroczystej oprawie liturgicznej był wielkim przeżyciem dla dzieci i młodzieży.

 

 

We wprowadzeniu do uroczystej liturgii uczennicaklasy 3 gimnazjum Patrycja Wasiukiewicz powiedziała:

„Zgromadziliśmy się wokół ołtarza, aby podziękować Panu Jezusowi za rok szkolny, dziękujemy za dary i łaski

otrzymane w sakramentach świętych, za możliwość uczęszczania do szkoły, za zdobytą wiedzę i umiejętności.

Modlitwą wdzięczności obejmujemy naszych rodziców, nauczycieli i księdza kapelana.

Dziękujemy za dobre rady i wskazówki, za to, że z miłością wymagającą wspierali nas w chwilach słabości

i prowadzili do Chrystusa.

Księdzu Kapelanowi serdecznie DZIĘKUJEMY za wspaniałą współpracę z naszą szkołąJ