Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017.2018

 

 

Nasz świat jest słonecznym światem, nasz świat na wiedzy stoi – dlatego dziś wieńczę oświatę, o przyjaciele moi!
30 czerwca b.r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum, kierowanym przez panią Bożenę CICHY odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Wspaniała prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Agnieszkę KUZNIAR „opowiedziała” zebranym o wydarzeniach, które miały miejsce w szkole w minionym roku szkolnym.  

Niezapomnianym momentem było odtańczenie przez uczniów klas najmłodszych naszego narodowego tańca – Poloneza.

Uroczystość połączona była z programem artystycznym przygotowanym przez wszystkie klasy.

Wzruszającym momentem były podziękowania dla nauczycieli i rodziców za ich zaangażowanie i serce włożone w pracę dla szkoły. W czasie uroczystości pożegnaliśmy uczniów wracających do kraju, panie nauczycielki Agnieszkę Mieszkowską i panią Helenę Wasiukiewicz oraz pana pułkownika Zygmunta Anioła.

Wszystkim życzymy udanych wakacji:))