"Wysyłaj w świat promienie dobra, aby w przyszłości mogły ogrzać i ciebie." - DZIĘKUJEMY Panie Beacie BRUGGEMAN - SĘKOWSKIEJ

 

 


"Wysyłaj w świat promienie dobra, aby w przyszłości mogły ogrzać i ciebie."

Najserdeczne dziękujemy Pani Beacie BRUGGEMAN - SĘKOWSKIEJ  za OGROMNE ZAANGAŻOWANIE  i wsparcie działań podejmowanych przez szkołę, zainteresowanie naszą pracą, opracowaywanie  i publikowanie informacji o wydarzeniach, które odbywają się w szkole.