" Po co wam to chłopcy było, po co.... (...)" Lekcja otwarta: Bohaterowie mojej Ojczyny - Żołnierze Wyklęci.

 

 

"Po co wam to chłopcy było, po co? Poprzez pola, zaśnieżone drogi. Na nierówną walkę, na bój z wrogiem. 
Karab
iny w przemarzniętych rękach. Po co wam to chłopcy było, po co?" - to motto lekcji otwartej lekcji otwartej poświęconej Żołnierzom Wyklętym, która odbyła się w dniu 3 marca 2018 roku. 


Chcąc kształtować świadomych swoich korzeni młodych Polaków szkoła musi wychowywać przez wszystko, co stanowi jej istotę. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum w swojej pracy dydaktycznej kieruje się się zasadą: "Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem." 

Od ośmiu lat w naszej szkole miesiąc marzec poświęcony jest pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody tego dnia połączone są z lekcją otwartą, która adresowana jest do całej społeczności szkolnej. Ta forma dydaktyczna stanowi ważny element pracy szkoły. Walory lekcji podnosi fakt, że uczniowie uczestniczą w zajęciach z rodzicami, którzy chętnie korzystają z form edukacyjnych oferowanych przez szkołę. W tym roku lekcję uświetnił swoją obecnością Starszy Oficer Narodowy przy Dowództwie w Brunssum, Pan Pułkownik Grzegorz Wierzbiński. Lekcję przeprowadziła Kierownik SPK Brunssum, pani Bożena CICHY.

Celem lekcji było przybliżenie postaci NIEZŁOMNYCH oraz wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych. Dr Jarosław Szarek powiedział: Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby –  jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. 

Słowa piosenki Lecha Makowieckiego były podsumowaniem lekcji: Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”... Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi... Patriotyzm na dziś - to mieć dzieci... I wychować je... Na dobrych ludzi... 

 

Panu Pułkownikowi, Rodzicom oraz przybyłym Gościom dziękujemy za udział w lekcji i wspólną refleksję historyczną:))