Lekcja pamięci o gen. bryg. St. Sosabowskim w reportażu TVP POLONIA

 

 

http://halopolonia.tvp.pl/34131053/22092017--zajecia-w-polskiej-szkole-w-brunssum

 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i zarazem dumni mogąc przekazać Państwu i Wam Drodzy Uczniowie, że o niezwykłej „lekcji pamięci” o patronie Szkoły, jaką przygotowała dla nas Pani Dyrektor Bożena Cichy został nakręcony reportaż do programu „Halo Polonia”, wyemitowany w Telewizji Polonia.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Bruggeman – Sękowskiej za przygotowanie materiału, przeprowadzenie wywiadów oraz ogromne serce, które niezmiennie od lat okazuje naszej Szkole.

 

To dla nas bardzo ważne, aby o Cichych Bohaterach II Wojny Światowej jakim niewątpliwie był gen. bryg. Stanisław Sosabowski nigdy nie zapomnieć. Musimy kultywować ich pamięć i przekazywać wiedzę o nich kolejnym pokoleniom.

 

Link do reportażu: http://halopolonia.tvp.pl/34131053/22092017--zajecia-w-polskiej-szkole-w-brunssum