Przesłanie eurodeputowanego pana Hansa van Baalen dla społeczności Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO w Brunssum

 

 

Niezwykłym echem odbiły się lekcje o gen. Sosabowskim prowadzone w naszej Szkole przez Panią Dyrektor Bożenę Cichy. Eurodeputowany Pan Hans van Baalen wystosował osobiste przesłanie do Szkoły Polskiej w Brunssum:

‘’Z przyjemnością witam dzieci, nauczycieli i rodziców! Nasi polscy wyzwoliciele powinni zawsze być zapamiętani i nigdy nie zapomnieni. Jeśli chcemy się uczyć z doświadczeń drugiej wojny światowej, musimy pamiętać o nazwiskach i osobistych opowieściach naszych wyzwolicieli! Z wyrazami szacunku, Hans van Baalen, eurodeputowany, przewodniczący VVD w Parlamencie Europejskim ”

Pan poseł zareagował również na naszą akcję dotyczącą skandalicznych błędów jakie odkryła 10-letnia Alexia Bruggeman, uczennica naszej szkoły w swoim niderlandzkim podręczniku szkolnym: De Wijzer door de Wereld (Przewodnik po Świecie ) w szkole niderlandzkiej. ( czytaj tutaj: http://www.pl.communications-unlimited.nl/hans-van-baalen-ponownie-czci-... , http://www.pl.communications-unlimited.nl/skandaliczne-bledy-w-niderland...

i tutaj: http://www.pl.communications-unlimited.nl/otwarty-list-jestem-zszokowana... )

link do całego artykułu: http://www.pl.communications-unlimited.nl/prywatne-przeslanie-od-pana-ha...

Ponownie serdecznie dziękujemy Pani Beacie Bruggeman - Sękowskiej za wsparcie i promowanie naszej Szkoły Polskiej na arenie międzynarodowej. Pomoc Pani Beaty jest dla nas nieoceniona. Dziękujemy!