Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

 

 

Szanowni Państwo, 
poniżej przedstawiam informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2017/2018:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
W dniu 9 września br. o godzinie 10.00 nastąpi inauguracja nowego roku szkolnego. 
Po uroczystości uczniowie spotkają się z opiekunami klas.

Rodziców zapraszamy na spotkanie z kierownikiem SPK Brunssum.
W czasie spotkania zostaną omówione istotne sprawy dotyczące szkoły.
Proszę o udział Państwa w ww. spotkaniu.

Plan lekcji, terminy zajęć w roku szkolnym 2017/2018:
Plan lekcji i terminy zajęć zostaną Państwu przekazane po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,
której obrady odbędą się w dniu 2 września br. 
W tym dniu w szkole AFNORTH będą obecni nauczyciele i kierownik SPK. 
Jeśli macie Państwo pytania, potrzebę osobistej rozmowy  – serdecznie zapraszamy w godzinach od 12.00 do 13.00. 

Całej Społeczności Szkolnej życzę, aby nadchodzący rok szkolny był owocny i upływał nam w atmosferze życzliwości, współpracy i wzajemnego szacunku.

 Z poważaniem, Bożena CICHY