O szkole

 

 

Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO
przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum


Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nauka w naszym SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.
Nasi uczniowie mogą zdawać egzaminy maturalne na zasadach obowiązujących w Polsce.

Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Placówka nasza realizuje plan nauczania, który obejmuje: edukację wczesnoszkolną
w klasach najmłodszych (I-III), język polski oraz wiedzę o Polsce według nowych ram programowych.

Uczniom naszej szkoły przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski.

Budynek szkoły znajduje się przy: Ferdinand Bolstraat 1, 6445 EE Brunssum, Holandia

(budynek AFNORTH International School).

Biblioteka i kancelaria szkoły znajdują się przy siedzibie Polskiego Zespołu Łącznikowego przy Dowództwie Sił Połączonych (HQ JFC) w Brunssum.

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!