Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców jest statutowym organem SPK Brunssum.

Kontakt do Rady Rodziców: radarodzicow@spkbrunssum.pl 

RADA RODZICÓW 2017/2018

 

Przewodnicząca: Anna BARANOWSKA

Zastępca Przewodniczącej: Iwona PTASZYŃSKA

Klasa 2: 

Marta MAKLES

Anna GŁOGOWSKA

Klasa 3

Agnieszka CZAJA

      Milena KORNEK

Klasa 4

Aleksandra ŁOSKO

Krystian NOWICKI

Klasa 5

Helena WASIUKIEWICZ

 Klasa 6 i 7

Joanna MARECZKO

Joanna ZIELIŃSKA

Klasa 2 Gimnnazjum

Andrzej DOMINIK

Katarzyna MOJSIEWICZ

Klasa 3 Gimnazjum: 

Małgorzata BEYER

Roman KWAŚNIK

Liceum Ogólnokształcące

Teresa OSMAN